0 سیر سفر مشهد – شرکت مسافربری سیر و سفر مشهد

درباره ما

شرکت مسافربری سیروسفر

شرکت مسافربری سیروسفر ازتاریخ 1356با نام ترانسپورت نو مولوی در مشهد توسط حاج سید نصراله لاجوردی و حاج حسن مومنی تاسیس گردیدکه در دهه شصت بنام سیروسفر درخشان تغییر نام داد .شرکت سیروسفر درخشان بعنوان اولین ابداع کننده اتوبوس های ویژه در سطح کشور توسط حاج حسن مومنی تحول عظیمی در وضعیت حمل و نقل مسافر کشور بوجود آورد

 ادامه مطلب

متفاوت انتخاب کنید

شرکت مسافربری سیر و سفر

 • سرویس 24 ساعته
 • امنیت خاطر
 • کمترین قیمت
 • خرید اینترنتی بلیط
 • رزرو تلفنی بلیط
 • پیگیری خرید
 •  ادامه مطلب

  چرا سیر و سفر بهترین است ؟

  اولین ابداع کننده اتوبوس های ویژه در سطح کشور توسط حاج حسن مومنی تحول عظیمی در وضعیت حمل و نقل مسافر کشور بوجود آورد

  شرکت مسافربری سیروسفر ازتاریخ 1356با نام ترانسپورت نو مولوی در مشهد توسط حاج سید نصراله لاجوردی و حاج حسن مومنی تاسیس گردیدکه در دهه شصت بنام سیروسفر درخشان تغییر نام داد .شرکت سیروسفر درخشان بعنوان اولین ابداع کننده اتوبوس های ویژه در سطح کشور توسط حاج حسن مومنی تحول عظیمی در وضعیت حمل و نقل مسافر کشور بوجود آورد.

  محمد حسام اسیابان

  مدیریت


  مدیریت کل شرکت مسافربری سیر و سفر مشهد

  سید علی وارسته

  رییس هیات مدیره


  رییس هیات مدیره شرکت مسافربری سیر و سفر مشهد

  خدمات شرکت مسافربری سیر و سفر مشهد

  شرکت مسافربری سیروسفر ازتاریخ 1356با نام ترانسپورت نو مولوی در مشهد توسط حاج سید نصراله لاجوردی و حاج حسن مومنی تاسیس گردیدکه در دهه شصت بنام سیروسفر درخشان تغییر نام داد .شرکت سیروسفر درخشان بعنوان اولین ابداع کننده اتوبوس های ویژه در سطح کشور توسط حاج حسن مومنی تحول عظیمی در وضعیت حمل و نقل مسافر کشور بوجود آورد